Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus : hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastal

Sooline vordoiguslikkus ja ebavordsus hoiakud ja olukord Eestis 2009Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus : hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastal ; 3 (Sotsiaalministeeriumi toimetised. Poliitikaanalüüs)
Liina Järviste, Eesti. Sotsiaalministeerium

Lae alla PDF

Seotud teemad