Loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna huviharidus – sooline aspekt

Koostajad: I. Kukk, K. Lamesoo, Ü. Papp
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, 2017

Loe / lae alla PDF

 

 

Seotud teemad