Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus

CEMR kohalikus elus kaasEuroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus
Euroopa kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele suunatud harta. Harta koostajaks ning edendajaks on Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu.
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2008
PDF / 36 lk / 274 KB

Seotud teemad