Konverents

20 aastat ÜRO neljandast ülemaailmsest naiste konverentsist
"Naised soolise võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu eest"
(04.–15.09.1995 Pekingis)

15. septembril 2015 Restoran Tuljak, Pirita tee 26e, Tallinn


Konverentsi

KAVA

14.30–15.00 Tervituskohv

15.00–15.15 Sissejuhatus: 20 a ülemaailmsest naiste konverentsist Pekingis
Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine, Pekingi delegatsiooni liige (ettekanne .ppt)

15.15–16.00 Tagasivaade Pekingi sündmustele 1995 delegatsiooni liikmete jt osavõtjate pilgu läbi
Heino Ainso, Ivi Eenmaa, Valve Kirsipuu, Tiia Kriisa, Reet Laja, Merle Malvet, Helle Niit, Siiri Oviir (delegatsiooni juht), Barbi Pilvre jt

16.00–16:45 Kui ligidal on Eesti ühiskond soolisele võrdõiguslikkusele?
Areng raportite võrdluse alusel: "Eesti naised muutuvas ühiskonnas" 1995, Reet Laja
"Teel tasakaalustatud ühiskonda: naised ja mehed Eestis” 2000 ja 2010, Ülle-Marike Papp (ettekanne .ppt)
Peking 20 – arengud ja väljakutsed, Käthlin Sander (ettekanne .pptx)

16.45–17.00 Vaheaeg

17.00–17.20 Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna ülesannetest ja tegevuskavast (sh sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukavast 2016–2023) Katri Eespere, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juhataja (ettekanne .ppt)

17.20–17.40 Valitsuse eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel
Margus Tsahkna, sotsiaalkaitse minister
Küsimused, vastused

18.00–19.00 Võtame päeva kokku ühise einega
Õhtueinest võtab osa välisminister Marina Kaljurand, tehes ettekande teemal ÜRO JN Resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ teemal. Juttu tuleb ka pagulastega seonduvast.

Võimalus tutvuda Pekingi konverentsi materjalide ja meenetega.Konverents toimus projekti "Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!" raames. Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Fr. Eberti Fond.
Hasartmängumaksu Nõukogu logo Friedrich Eberti Fond logo

Hillary Clintoni kõne Pekingis 1995

Peking 1995

ÜRO neljandal ülemaailmsel naiste konverentsil Pekingis 1995. aasta septembris võtsid konverentsil osalenud valitsused vastu Pekingi deklaratsiooni ja tegevusplatvormi, mida edaspidi järgida ja täita. Pekingis vastuvõetud tegevusplatvorm kujutab endast meetmete kava, mis on suunatud naiste täisväärtuslikule osalemisele ühiskonna elus.

Vaata:
Pekingi deklaratsioon (inglise keeles)
tegevuskava täistõlge eesti keelde

Eesti 1995-2015

Eesti naised muutuvas ühiskonnas. Eesti rahvusraport 1995
eesti keeles / inglise keeles

Eesti aruannet 2009–2014 tegevuskava täitmise kohta saab lugeda siit.

Artiklid

Konverentsiga seotud artikleid Eesti ajakirjandusest

Pildigalerii

Pildid Tiia Kriisa erakogust.

Pilte konverentsilt 15.09.2015

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus käsitleb sel aastal mitmel üritusel Pekingi tegevuskava ja selle täitmist nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas.

Twitter logoFacebook logo

www.enut.ee