Materjalid

Avaleht    /    Materjalid    /    Pildid    /    Projektist Juhend õpetajale (PDF)

Projektist

Avaleht    /    Materjalid    /    Pildid    /    Projektist     Võta ühendust Projektijuht Els Heile els@enut.ee

Kestlik areng

Avaleht   /   Materjalid    /    Pildid    /    Projektist   Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus alustas septembris 2017 maailmahariduse projektiga, mille eesmärgiks on tutvustada alg- ja põhikooli õpilastele ÜRO kestliku arengu eesmärke. Õpilastele tutvustatakse lähemalt probleeme seoses 6 kestliku arengu teemaga: vaesus, haridus, sooline võrdõiguslikkus, vee kättesaadavus ja sanitaaria, säästlik tootmine ja tarbimine ning kliimasoojenemine. Projekti