asdf

African women

Kasulikud viited

TeachMDGs
Jaan Tõnissoni Instituudi Maailmahariduskeskuse rahvusvaheline projekt mille eesmärgiks on haridustöötajatele ja õpilastele arenguteemade ning Aastatuhande arengueesmärkide tutvustamine.

Naised ja areng teema arengukoostööportaalis terveilm.net
Ülevaade teemast, soolisest võrdõiguslikkusest Aastatuhande arengueesmärkides, viited lisamaterjalidele

Käsiraamat õpetajale: Afganistan ja aastatuhande arengueesmärgid
Jaan Tõnissoni Instituudi Maailmahariduskeskuse poolt välja antud käsiraamat õpetajatele aastatuhande arengueesmärkide õpetamisest koolis

ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) Aastatuhande eesmärkide lehekülg (ingl k.)
Ülevaade arengueesmärkidest ja nendeni jõudmise hetkeseisust

Juhiseid maailmahariduse õpetamiseks (ingl k.)
Õpetajatele ja poliitikakujundajatele mõeldud juhiseid ja meetodeid maailmahariduslike tegevuste läbiviimiseks, koostaja Global Education Week Network

Informaterjal "Sugu ja kliimamuutused globaalses kontekstis"
Lühike infomaterjal annab ülevaate sellest kuidas kliimamuutused on seotud sooaspekti ja soolise võrdõiguslikkusega, koostaja Kadri Aavik


Footer
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2010 - 2011