asdf

African women

Teabematerjal

Projekti raames on valminud kaks teabematerjali, millest üks on suunatud õpetajatele ja teine ajakirjanikele ning Eesti MTÜde liikmetele.

Teabematerjalid annavad ülevaate teemast naised ja areng, tutvustavad kolmandat aastatuhande arengueesmärki ja selle seost Eestiga ning sisaldavad viiteid teemakohastele lisamaterjalidele, sealhulgas filmidele. Teabematerjal õpetajatele sisaldab ka praktilisi soovitusi selle kohta, kuidas kolmandat aastatuhande arengueesmärki koolis käsitleda. Infomaterjal ajakirjanikele ja MTÜde esindajatele pöörab tähelepanu kolmanda aastatuhande arengueesmärgi käsitlemisele meedias ning jagab soovitusi kuidas võtta arvesse soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi arengukoostöö projektide läbiviimisel.

Trükiseid on võimalik tasuta saada Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest ning neid tutvustatakse teabeüritustel õpetajatele ja ajakirjanikele/MTÜde esindajatele, mis toimuvad vastavalt juunis ja augustis 2011.

Trükis õpetajatele

Trükis õpetajatele

Vaata / lae alla PDF formaadis

Trükis ajakirjanikele ja vabaühendustele

Trükis meediale

Vaata / lae alla PDF formaadis


Footer
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2010 - 2011