asdf

African women

Projektist

Projekti nimi: Kolmanda aastatuhande arengueesmärgi (sooline võrdõiguslikkus) tutvustamine Eesti koolidele ja meedia kaudu laiemale avalikkusele

Kestvus: 1. september 2010 - 31. august 2011

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on tutvustada Eesti koolinoortele ja õpetajatele ning meedia kaudu laiemale avalikkusele ÜRO kolmandat aastatuhande arengueesmärki. Eesmärgiks on tuua välja soolise ebavõrdsuse seos vaesuse ning teiste arenguprobleemidega ning selgitada, kuidas sooline võrdõiguslikkus ning naiste eneseteostusvõimaluste suurenemine aitavad kaasa mitmete arenguprobleemide vähenemisele.

Sihtgrupp: Eesti koolinoored, õpetajad, meedia

Tegevused: teabematerjalide koostamine ja levitamine õpetajatele ja ajakirjanikele, koolitus õpetajatele ja ajakirjanikele, fotonäituse koostamine arengumaade naistest ja selle näitamine ja tutvustamine koolides.

Projekti läbiviija: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

ENUT

Projektijuht: Liivi Pehk, Kadri Aavik

Rahastaja: Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest
Eesti Arengukoostöö


Footer
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2010 - 2011