Liia Hänni kõnelemas 8. märtsil 2019 seminaril Tartus

Naistepäeva seminar Tartus

8. märtsil toimus Tartus hotellis London naistepäevale pühendatud seminar “Valimiste aasta: naised Eesti ja Euroopa poliitikas“, mille korraldas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) koostöös Euroopa Parlamendi bürooga Eestis. Seminaril esimeses osas analüüsisid naiste osalust poliitikas Mirjam Allik Glasgow Ülikoolist (vt

Uudiskiri 1/2019

Traditsioonilise kevadkonverents toimus 24. mail Tallinnas ja keskendus seekord oluliselt enam meestele.

Eesti ja Gruusia ekspertide koostöö Adžaarias koolivägivalla ennetuse ja naisettevõtluse edendamise teemadel

Arengukoostöö projekt: “Eesti ja Gruusia vabaühenduste koostöö, Eesti kogemuse jagamine Adžaaria autonoomses vabariigis laste kaitsel ja naisettevõtluse toetamisel”. Augustis lõppeb ENUTi teine projekt Adžaarias, mille eesmärgiks oli koolikiusamisalase teadlikkuse tõstmine ja maapiirkondade naisettevõtjate ettevõtlusalaste teadmiste suurendamine. Projekti kaasatud psühhoterapeut Merit

Parima sooteadliku MTÜ autasustamine ENUTi kevadkonverentsil 2019

Parim sooteadlik MTÜ 2019 on Eesti Pagulasabi

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) poolt juba 10. korda välja antud tiitel “Parim sooteadlik MTÜ” kuulub tänavu MTÜ-le Eesti Pagulasabi. Võitja kuulutati välja ENUTi kevadkonverentsil 24. mail. MTÜ Eesti Pagulasabi on asutatud 2000. Aastal Tartus. Pagulasabi eesmärk on seista pagulaste

Гендерный подход в образовании

  Гендерный подход в образовании Информационный материал Сотрудничество Эстонии и Грузии. Обмен опытом Эстонии по защите детей и поддержке женского предпринимательства в Автономной Республике Аджария Составитель Ю. Папп Эстонский центр информации и гендерных исследований (ENUT) Содержание Предисловие Что такое гендерное