EIGE sõnaraamat nüüd veebis

Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut EIGE on avaldanud veebisõnaraamatu – tesauruse. Sõnaraamatus on seletatud lahti üle 400 soolise võrdõiguslikkuse seonduvat terminit ning sõnaraamat täieneb pidevalt. Sõnaraamat ja tesaurus on samm terminoloogia selguse ja ühtlustamise suunas. See võimaldab kõigil nii Euroopas

Soolise võrdõiguslikkuse probleemid ja lahenduste leidmine koos vabakonna ning sotsiaalsete partneritega (2016)

Projekti nimi: Soolise võrdõiguslikkuse probleemid ja lahenduste leidmine koos vabakonna ning sotsiaalsete partneritega Kestvus: 16.01.2016 – 31.12.2016 Eesmärk: ENUT jätkab projektiga “Soolise võrdõiguslikkuse probleemid ja lahenduste leidmine koos vabakonna ning sotsiaalsete partneritega/ ärisektoriga“ oma organisatsiooni üldisema eesmärgi – naiste ja