Choices & Balance: paindlikud töövormid töö-ja pereelu ühildamisel

Uuringu eesmärk oli analüüsida paindlike töövormide levikut ja rolli väikelaste vanemate tööturule tagasi tulemisel ning töö- ja pereelu ühildamisel. Uurimus moodustas osa projektist Choices & Balance, mis viiakse läbi seitsme organisatsiooni koostöös Eesti Tööandjate Keskliidu juhtimisel. Kogu projekti eesmärk oli

Sooaspekti Integreerimine õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse (SIHT) (2014)

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud alustas projekti SIHT (Sooaspekti Integreerimine õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse) elluviimist. Projetis lööb mitmel moel kaasa ka Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus. Näiteks teostab ENUT kvalitatiivse uuringu Sooline võrdõiguslikkus Eesti Kutsehardiduses. Uuringu eesmärgiks on analüüsida Eesti kutseharidusmaastikul tegutsevate oluliste