ENUT koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat arendamas (2014)

Projekti nimi: ENUT koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat arendamas Kestvus: 01.02.2014 – 31.12.2014 Eesmärk: projekti ja ka ENUTi üldine eesmärk on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamine kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Antud projektis konkreetsemalt naiste ja