Protecting Women Against Violence

Analytical study of the results of the second round of monitoring the implementation of Recommendation Rec (2002) 5 on the protection of women against violence in Council of Europe member states Koostanud Prof. Dr. Carol Hagemann-White Osnabrücki ülikool, Saksamaa Directorate

Einman, Agnes – The Nature And Culture Of Gender Identity

Einman, Agnes – The Nature And Culture Of Gender Identity (2012) Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut Osakond/õppetool: Filosoofia osakond Uurimuse juhendaja: Klemen Slabina, M. Sc. Lehekülgi: 49 Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö Kokkuvõte: In this paper I will address the problem of

Ehin, Kristiina – Naise enesetunnetuse peegeldusi eesti lüroeepilises regilaulus

Ehin, Kristiina – Naise enesetunnetuse peegeldusi eesti lüroeepilises regilaulus (2001) Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool Osakond/õppetool: Filosoofiateaduskond Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool Uurimuse juhendaja: dots. Tiiu Jaago Uurimuse tüüp: bakalaureusetöö Täistekst: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/33111

Alas, Jane – Sooline võrdõiguslikkus

Alas, Jane – Sooline võrdõiguslikkus (2003) Õppe-/uurimisasutus: TLÜ (TPÜ) Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond/ sotsioloogia osakond Uurimuse juhendaja: Jüri Uljas Uurimuse tüüp: Seminaritöö