Aavik, Kadri – Intersectional disadvantage and privilege in the Estonian labour market: an analysis of work narratives of Russian-speaking women and Estonian men

Juhendajad: Triin Roosalu, PhD, Associate Professor at Tallinn University, Estonia; Andrea Petö, PhD, Professor at Central European University, Hungary; Leeni Hansson, PhD, Tallinn University, Estonia Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool Osakond/õppetool: Ühiskonnateaduste instituut Uurimuse tüüp: Doktoritöö Aasta: 2015 Lisad Vaata saadavust ENUTi raamatukogus Täistekst ETERAs

Pajumets, Marion – Post-socialist masculinities, identity work, and social change: an analysis of discursive (re)constructions of gender identity in novel social situations

Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool Osakond/õppetool: Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut Pealkiri eesti keeles: Postsotsialistlikud maskuliinsused, identiteeditöö ja ühiskondlik muutus: uurimus sooidentiteedi diskursiivsest taastootmisest uudsetes olukordades Uurimuse tüüp: Doktoritöö Aasta: 2012 Lisad Täistekst ETERAs

Luht, Kristiina – Meesliikumine: arengutrendid ja teave Internetis

Luht, Kristiina Meesliikumine: arengutrendid ja teave Internetis Juhendaja: Ülle-Marike Papp Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool Osakond/õppetool: Infoteaduste osakond Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö Aasta: 2000 Autori kontaktid kristiina.luht@sm.ee

Juga, Regina – Maskuliinsuse ideoloogia seos soo ja rahvusega

Autor: Juga, Regina Pealkiri: Maskuliinsuse ideoloogia seos soo ja rahvusega Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool Õppetool/osakond: Psühholoogia osakond Juhendaja: Kolga, Voldemar, tead.kand. Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö Aasta: 2003

ENUTi Uudised 1/2001

Sisukord Toimetuselt Milline on nais- ja meesuurimuse suhe? / Suzanne Lie Sugu ja kultuur / Jorgen Lorentzen Mis on meesuurimus / Jouko Huttunen Jagatud vanemluse perspetiivid / Jouko Huttunen Mehed ja vägivald / Jorgen Lorentzen Valge Lindi kampaania / Jorgen