Meist

ENUT on lühend Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest. Oleme mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mille tegevusest on kõik huvilised oodatud osa saama. ENUT registreeriti 1997.a. aprillis. Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25-510) asuv keskus on esimene naiste teabekeskus Eestis, kus on ka nais- ja sugupooleuuringute-alane raamatukogu. ENUTi laiem eesmärk on parendada arusaamu inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia arengule, ärgitades

Strateegia

Missioon Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) on mittetulundusühing, mis on pühendunud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamisele kõigis ühiskonnaelu valdkondades.   Visioon ENUTi visiooniks on naiste ja meeste võrdõiguslikkusel baseeruv kodanikuühiskond, kus ENUTil on oluline roll avaliku sektori, avalikes huvides tegutsevate ühenduste ja erasektori ühendamisel võrdõiguslikkuse tagamiseks, olles sootemaatiline

Partnerid ja toetajad

ENUTi praegused partnerid ja toetajad: Euroopa Komisjon Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut Hasartmängumaksu Nõukogu Friedrich Eberti Fond NIKK – Põhjamaade soouuringute instituut Norra Välisministeerium Norway Grants Põhjamaade Ministrite Nõukogu Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Sotsiaalministeeriumi Soolise võrdõiguslikkuse osakond Tallinna Rahvusvaheline Rotary Klubi Tallinna Ülikool Välisministeerium   ENUTi varasemad toetajad: Avatud Eesti Fond Ameerika Naiste Selts

Põhikiri

Mittetulundusühingu  Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus põhikiri Mittetulundusühingu “Eesti Naisuurimus-ja Teabekeskus” (edaspidi : Keskus) põhikiri on kinnitatud 6. novembril 1996. a sõlmitud asutamislepinguga. I Keskuse nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta 1.1. Keskuse ametlik nimi on ”Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus”. Keskuse ametliku nime lühendiks on “ENUT”. 1.2. Keskuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. 1.3. Keskuse eesmärgiks on